Poradna

Ztrácíte se v aktuálních informacích na různých webech, nevíte jakým způsobem postupovat v rámci dědického řízení? Nabízíme vám náš online kanál, který vás bude informovat jak na to, usnadní vám práci a ušetří čas.

Číst
Společné jmění manželů. Co do něj patří a jak je to s dědictvím?

Společné jmění manželů. Co do něj patří a jak je to s dědictvím?

Většina manželských párů má takzvané společné jmění manželů, sdílí spolu majetek i dluhy. Ne každý má ale jasno v tom, co vše do společného vlastnictví patří a jak se postupuje například v případě dědictví

Jak se řeší dědictví ze zahraničí v rámci Evropské Unie?

Jak se řeší dědictví ze zahraničí v rámci Evropské Unie?

V případě, že zemře někdo z vašich blízkých a vy jste dědicem, dědictví se zpravidla vypořádává prostřednictvím soudu státu, kde zesnulý – tedy zůstavitel – pobýval, nebo u notáře jakékoliv země Evropské Unie.

Abeceda dědictví, aneb pojmy které bychom měli znát

Abeceda dědictví, aneb pojmy které bychom měli znát

Dědické řízení, pozůstalost, zůstavitel. Projděte si s námi nejdůležitější pojmy, které se týkají dědického řízení a neztraťte se v důležitých pojmech.

Jak je to s daněmi v případě dědictví a prodeje nemovitosti?

Jak je to s daněmi v případě dědictví a prodeje nemovitosti?

Pokud jste se stali dědicem nemovitosti, máte několik možností, jak s ní naložit. Ale jak je to s daněmi? Pokud se nemovitost nechystáte prodat, nejste za dědictví jako takové povinni platit žádné daně. V rámci dědického řízení se pouze připravte na poplatek notáři.

Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Soud v řízení o dědictví neřeší  a ani není oprávněn řešit případný spor mezi účastníky o tom, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota, popřípadě dluh skutečně patřily zůstaviteli, anebo zda věc, právo, nebo jiná majetková hodnota patřily do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela.

Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Víte, jak je to s majetkem získaným dědictvím? A to ať už před uzavřením manželství, nebo v něm? Jde o výlučné vlastnictví jednoho z manželů, nebo dědictví spadá do společného jmění? Jaký je postup v případě smrti jednoho z manželů? Spadá takový majetek, který vlastně nebyl společným jměním manželů automaticky do dědického řízení? Tedy má na něj druhý z manželů dědické právo?