Poradna

Ztrácíte se v aktuálních informacích na různých webech, nevíte jakým způsobem postupovat v rámci dědického řízení? Nabízíme vám náš online kanál, který vás bude informovat jak na to, usnadní vám práci a ušetří čas.

Číst
Abeceda dědictví, aneb pojmy které bychom měli znát

Abeceda dědictví, aneb pojmy které bychom měli znát

Dědické řízení, pozůstalost, zůstavitel. Projděte si s námi nejdůležitější pojmy, které se týkají dědického řízení a neztraťte se v důležitých pojmech.

Jak je to s daněmi v případě dědictví a prodeje nemovitosti?

Jak je to s daněmi v případě dědictví a prodeje nemovitosti?

Pokud jste se stali dědicem nemovitosti, máte několik možností, jak s ní naložit. Ale jak je to s daněmi? Pokud se nemovitost nechystáte prodat, nejste za dědictví jako takové povinni platit žádné daně. V rámci dědického řízení se pouze připravte na poplatek notáři.

Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Soud v řízení o dědictví neřeší  a ani není oprávněn řešit případný spor mezi účastníky o tom, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota, popřípadě dluh skutečně patřily zůstaviteli, anebo zda věc, právo, nebo jiná majetková hodnota patřily do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela.

Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Víte, jak je to s majetkem získaným dědictvím? A to ať už před uzavřením manželství, nebo v něm? Jde o výlučné vlastnictví jednoho z manželů, nebo dědictví spadá do společného jmění? Jaký je postup v případě smrti jednoho z manželů? Spadá takový majetek, který vlastně nebyl společným jměním manželů automaticky do dědického řízení? Tedy má na něj druhý z manželů dědické právo?

Můžu odmítnout dědictví? Jak na to?

Můžu odmítnout dědictví? Jak na to?

Zůstavitel byl zadlužený. Jak odmítnout dědictví? Dědictví může znamenat výrazné finanční přilepšení. Vzhledem k tomu, že počet lidí, kteří dluží peníze, roste, ale může znamenat také problémy. Dědictví lze odmítnout. 

Co je to konvokace?

Co je to konvokace?

Svolání věřitelů neboli konvokace. Jaká má pravidla? V dědickém řízení je to výzva soudu, respektive soudního komisař, určená zůstavitelovým věřitelům, aby ve stanovené lhůtě oznámili soudu své pohledávky.