Poradna

Ztrácíte se v aktuálních informacích na různých webech, nevíte jakým způsobem postupovat v rámci dědického řízení? Nabízíme vám náš online kanál, který vás bude informovat jak na to, usnadní vám práci a ušetří čas.

Číst
Společné jmění manželů. Co do něj patří a jak je to s dědictvím?

Společné jmění manželů. Co do něj patří a jak je to s dědictvím?

Většina manželských párů má takzvané společné jmění manželů, sdílí spolu majetek i dluhy. Ne každý má ale jasno v tom, co vše do společného vlastnictví patří a jak se postupuje například v případě dědictví

Jak probíhá ocenění majetku v dědickém řízení?

Jak probíhá ocenění majetku v dědickém řízení?

Součástí dědického řízení je provedení soupisu aktiv a pasiv dědictví - tedy majetku a dluhů zůstavitele ke dni úmrtí. Notář nemá právo zablokovat účty zemřelého, proto se doporučuje s těmito účty nehýbat až do usnesení o dědickém řízení. Majetek se oceňuje takzvanou cenou obvyklou.

Jaké jsou poplatky v dědickém řízení?

Jaké jsou poplatky v dědickém řízení?

Za služby v rámci dědického řízení musíte notářovi zaplatit. Kolik? To je pokaždé jiné. Celková částka totiž závisí na hodnotě děděného majetku a případných dalších nákladech spojených s přípravou podkladů pro soud.

Jak se řeší dědictví ze zahraničí v rámci Evropské Unie?

Jak se řeší dědictví ze zahraničí v rámci Evropské Unie?

V případě, že zemře někdo z vašich blízkých a vy jste dědicem, dědictví se zpravidla vypořádává prostřednictvím soudu státu, kde zesnulý – tedy zůstavitel – pobýval, nebo u notáře jakékoliv země Evropské Unie.

Co nastává po smrti zůstavitele krok za krokem

Co nastává po smrti zůstavitele krok za krokem

Proces dědického řízení začíná okamžikem, kdy lékař konstatuje smrt takzvaného zůstavitele. Informace o úmrtí potom od lékaře putuje na místně příslušnému matričnímu úřadu - tedy takovému, kde měl zemřelý poslední trvalé bydliště.

Jaká je role vypravitele pohřbu v dědickém řízení?

Jaká je role vypravitele pohřbu v dědickém řízení?

Smrt je nedílnou součástí života a vypravení pohřbu zemřelému je poslední věc, kterou pro dotyčného člověka můžeme udělat. Ten, kdo pohřeb objednává, se v řeči dědického řízení nazývá vypravitelem a jeho role je důležitá. Je prvním, na koho se obrací notář, který záležitost řeší.