Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Víte, jak je to s majetkem získaným dědictvím? A to ať už před uzavřením manželství, nebo v něm? Jde o výlučné vlastnictví jednoho z manželů, nebo dědictví spadá do společného jmění? Jaký je postup v případě smrti jednoho z manželů? Spadá takový majetek, který vlastně nebyl společným jměním manželů automaticky do dědického řízení? Tedy má na něj druhý z manželů dědické právo?

Číst

Otázky

Pojďme si tyto zásadní otázky zodpovědět. Jakmile uzavřete sňatek, veškerý Váš majetek, který jste od tohoto dne získali, máte společný. To platí o všech naspořených penězích, věcném majetku, ale také o dluzích. Výjimkou jsou dary a dědictví jednoho z manželů. Majetek získaný před manželstvím a dary či dědictví získané i během manželství patří do výlučného majetku konkrétního z manželů. Pokud jeden z manželů splácí nemovitost, v případě rozvodu nemá druhý právo na polovinu nemovitosti, ale na polovinu peněz, které byly zaplaceny jako splátky nemovitosti.

Předmět dědictví

Předmětem dědění je veškerý majetek, včetně toho, který získala zesnulá osoba, darem či dědictvím. Pokud tedy není závětí stanoveno, že manžel nedědí. Manžel totiž není nepominutelným dědicem a dědit samozřejmě nemusí.

Majetek, který v okamžiku smrti zůstavitele patří do společného jmění manželů se nejdříve vypořádá a do dědictví připadne to, co dle vypořádání patří zemřelému manželovi. To se připojí k výlučnému majetku zůstavitele a tvoří obsah dědictví. Jednoduše do dědictví patří vše, co zůstavitel k okamžiku smrti vlastnil.

Nemovitost

Pokud je součástí dědictví nemovitost, můžete snadno zjisti odhad její tržní ceny. Nemusíte nikam chodit, stačí navštívit web www.dedim.cz, vyplnit formulář a tento důležitý dokument Vám během několika dnů přijde domů poštou!