Společné jmění manželů. Co do něj patří a jak je to s dědictvím?

Většina manželských párů má takzvané společné jmění manželů, sdílí spolu majetek i dluhy. Ne každý má ale jasno v tom, co vše do společného vlastnictví patří a jak se postupuje například v případě dědictví

Číst

SJM

Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona okamžikem uzavření manželství. Jestliže si tedy hned po svatbě koupíte auto, budete mít toto auto ve společném jmění. Stejně pak jakákoliv další výplata vám přijde na účet, není jen vaše, ale je součástí společného majetku. Jedinou možností, jak se tomuto postupu vyhnout, je předmanželská smlouva. Stejně tak i v průběhu manželství se můžete domluvit na tom, že chcete společné jmění zúžit, nebo úplně zrušit a vypořádat. Nejčastěji ke zrušení společného jmění ale dochází při rozvodu manželství, anebo ve chvíli kdy jeden z manželů zemře. Pokud jste manželé a neuzavřeli jste zvláštní smlouvu, kterou byste společné jmění manželů zrušili, ani vám ho nezrušil soud, pak máte společné jmění manželů.

Občanský zákoník jasně stanovuje, že to co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, je součástí jejich společného jmění. Patří sem majetek i dluhy. Pokud jde o majetek, tak tam spadá vše, co získal jeden nebo oba manželé za trvání manželství s určitými výjimkami.

A jaké to jsou výjimky?

Například věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů – třeba oblečení.

Dary a dědictví – pokud toto není výslovně určeno oběma.
Náhrada nemajetkové újmy – třeba výplata úrazové pojistky.
Věci vztahující se k výlučnému vlastnictví – třeba koupě auta, která byla financovaná prodejem auta, jež bylo ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.

Výlučný majetek

Do společného jmění patří také zisky z výlučného majetku. Pokud tedy má váš protějšek ve výlučném vlastnictví byt, zisk z pronájmu tohoto bytu už je společným majetkem. A to i v případě, že byl jeden z manželů nabyl už před svatbou. Společné jmění nezahrnuje jen majetek, ale také dluhy. Pokud si tedy s manželkou vezmete společně půjčku, nebo hypotéku, bude i tento závazek ve společném jmění.

Kdy společné jmění zaniká?

Samozřejmě v případě rozvodu, ale také v případě, kdy jeden z manželů zemře. I v tomto případě se musí provést vypořádání. To provede notář v rámci dědického řízení. Nejprve tedy rozdělí společný majetek a dluhy manželů a pak rozhodne, co spadá do dědictví. V rámci dědického řízení se musí zohlednit případné pokyny zemřelého, nebo dohody manželů, kterou měli ohledně majetku.

Pokud je součástí dědictví nemovitost, můžete snadno zjisti odhad její tržní ceny. Nemusíte nikam chodit, stačí navštívit web www.dedim.cz, vyplnit formulář a tento důležitý dokument Vám během několika dnů přijde domů poštou!