Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Soud v řízení o dědictví neřeší  a ani není oprávněn řešit případný spor mezi účastníky o tom, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota, popřípadě dluh skutečně patřily zůstaviteli, anebo zda věc, právo, nebo jiná majetková hodnota patřily do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela.

Číst

Soud

Pokud soud zjistí, že sepsání věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty do aktiv dědictví nebo dluhu do pasiv dědictví je po skutkové stránce mezi dědici sporné, popřípadě že je mezi pozůstalým manželem a některým z dědiců sporné, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota patřily do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, soud se omezí - aniž by prováděl jakékoliv dokazování k odstranění této spornosti, nebo aniž by již provedené důkazy v tomto směru vůbec hodnotil - jen na zjištění spornosti a při určení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví - výše jeho předlužení, popřípadě při určení obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a co z tohoto majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému manželovi, k nim nepřihlíží.

Dědické řízení

Není-li soud oprávněn v dědickém řízení řešit spor mezi účastníky o skutkový základ rozsahu aktiv a pasiv dědictví - společného jmění manželů, pak z toho mimo jiné logicky plyne, že se v tomto řízení neprokazují shodná tvrzení účastníků o tom, zda určitá věc nebo jiná majetková hodnota, popřípadě dluh patřily zůstaviteli.

Stejně jako soud vychází z rozporných tvrzení účastníků a omezí se v tomto případě jen na zjištění spornosti, není důvodu, aby nevzal za svá shodná tvrzení účastníků. V řízení o dědictví soud při zjišťování zůstavitelova majetku a jeho dluhů vychází ze shodných tvrzení účastníků, která poskytují spolehlivý základ pro právní posouzení, zda určitá věc nebo jiné majetkové právo, popřípadě dluh patřily zůstaviteli.

Postup

Tento postup platí obdobně v případě společného jmění zůstavitele a pozůstalé manželky. V případě, že je součástí pozůstalosti nemovitost, je třeba zjisti její cenu prostřednictvím takzvaného odhadu nemovitosti pro dědické řízení. Jak na to? Nemusíte nikam chodit, stačí jít na web www.dedim.cz, vyplnit údaje a tento mimořádně důležitý dokument vám přijde domů poštou!