Perfektní právní servis je nutnost.

Ač se to na první pohled nemusí zdát, jednou z nejdůležitějších věcí při prodeji nemovitosti s makléřem, je právní servis. Veškeré právní úkony a smlouvy totiž má na starosti renomovaný právník a tím se předejde jakýmkoliv problémům.

Číst

Smlouvy

Všechny smlouvy, ať už o pronájmu bytu nebo prodeji rodinného domu, sepisuje totiž advokát na míru. Díky tomu jsou moje smlouvy a další dokumenty vždy aktuální a platné. Takové, které chrání klienty před případným problémem.

Právní servis

A jaké dokumenty a smlouvy jsou součástí mého právního servisu? Jsou to například plné moci pro zastupování klienta nebo klientů, nájemní nebo podnájemní smlouvy pro byty, rodinné domy a kanceláře, třístranná rezervační smlouva pro byty, rodinné domy a pozemky či budoucí kupní nebo kupní smlouvy na byty, rodinné domy a pozemky a budoucí dohody nebo dohody o převodu družstevního podílu na byt. To ale není všechno. K základnímu právnímu servisu patří například také advokátní úschova kupní ceny, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí či předávací protokoly a další dokumenty.

Samozřejmostí je vaše předchozí kontrola dokumentů a smluv, které jsou zpracované podle aktuálních zákonů. Klient má díky perfektnímu právnímu servisu renomovaných odborníků, se kterými spolupracuji, jistotu, že podepisuje prověřený dokument nebo smlouvu a může se na něj spolehnout.

Smlouvy z internetu

Ani dnes ale není výjimkou, že lidé využívají smlouvy stažené s internetu. Tyto smlouvy jsou ale velmi obecné a nemusí řešit konkrétní situaci. Navíc nikdy nemáte jistotu, že jsou tyto "univerzální smlouvy" zpracované podle současných předpisů a platných zákonů.

Advokátní úschova

Za důležitou součást právního servisu považuji úschovu kupní ceny u advokáta. Máte tak jistotu, že kupující zaplatí ještě před zahájením řízení o změně vlastnického práva k dané nemovitosti a po ukončení převodu budou peníze vyplaceny na účet prodávajícího. Posílat peníze předem prodávajícímu nebo přepisovat nemovitost na kupujícího před zaplacením kupní ceny je velmi rizikové. Takové jednání nedoporučuji a úschova kupní ceny je velmi důležitá, například při úmrtí prodávajícího. Nemovitost je majetek v hodnotě stovek tisíc až milionů korun, a proto si myslím, že opatrnost a jistota je vždy na prvním místě.