Poradna

Ztrácíte se v aktuálních informacích na různých webech, nevíte jakým způsobem postupovat v rámci dědického řízení? Nabízíme vám náš online kanál, který vás bude informovat jak na to, usnadní vám práci a ušetří čas.

Číst
Jak probíhá ocenění majetku v dědickém řízení?

Jak probíhá ocenění majetku v dědickém řízení?

Součástí dědického řízení je provedení soupisu aktiv a pasiv dědictví - tedy majetku a dluhů zůstavitele ke dni úmrtí. Notář nemá právo zablokovat účty zemřelého, proto se doporučuje s těmito účty nehýbat až do usnesení o dědickém řízení. Majetek se oceňuje takzvanou cenou obvyklou.

Jaké jsou poplatky v dědickém řízení?

Jaké jsou poplatky v dědickém řízení?

Za služby v rámci dědického řízení musíte notářovi zaplatit. Kolik? To je pokaždé jiné. Celková částka totiž závisí na hodnotě děděného majetku a případných dalších nákladech spojených s přípravou podkladů pro soud.

Co nastává po smrti zůstavitele krok za krokem

Co nastává po smrti zůstavitele krok za krokem

Proces dědického řízení začíná okamžikem, kdy lékař konstatuje smrt takzvaného zůstavitele. Informace o úmrtí potom od lékaře putuje na místně příslušnému matričnímu úřadu - tedy takovému, kde měl zemřelý poslední trvalé bydliště.

Jaká je role vypravitele pohřbu v dědickém řízení?

Jaká je role vypravitele pohřbu v dědickém řízení?

Smrt je nedílnou součástí života a vypravení pohřbu zemřelému je poslední věc, kterou pro dotyčného člověka můžeme udělat. Ten, kdo pohřeb objednává, se v řeči dědického řízení nazývá vypravitelem a jeho role je důležitá. Je prvním, na koho se obrací notář, který záležitost řeší.

Jak probíhá dědické řízení? Průvodce pro pozůstalé

Jak probíhá dědické řízení? Průvodce pro pozůstalé

Úmrtí blízkého člověka je pro jeho rodinu a přátele vždy těžké. S odchodem je spojen nejen pochopitelný smutek, ale také celá řada právních úkonů, které je třeba provést. Zákon v této situaci hovoří poměrně jasně.

Ocenění nemovitosti pro notáře k dědickému řízení krok po kroku

Ocenění nemovitosti pro notáře k dědickému řízení krok po kroku

Možná právě teď řešíte dědictví a s ním související byrokracii. Možná právě teď si říkáte, kolik je toho třeba udělat a děsíte se nad náročností úkonů. To ale není třeba. Pojďte si společně, krok po kroku ukázat, jak snadné je získat potřebný dokument – ten nese název odhad (ocenění) nemovitosti k dědickému řízení.