Poradna

Ztrácíte se v aktuálních informacích na různých webech, nevíte jakým způsobem postupovat v rámci dědického řízení? Nabízíme vám náš online kanál, který vás bude informovat jak na to, usnadní vám práci a ušetří čas.

Číst
Jde prodat nemovitost, která je součástí dědického řízení?

Jde prodat nemovitost, která je součástí dědického řízení?

S vyřizováním dědictví vzniká mnoho otazníků. Jedním z nich je to, zdali jde prodat nemovitost ještě před ukončením dědického řízení. Zdali je to možné si rozebereme v tomhle textu.

Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Co je to spor o dědictví a jak se řeší?

Soud v řízení o dědictví neřeší  a ani není oprávněn řešit případný spor mezi účastníky o tom, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota, popřípadě dluh skutečně patřily zůstaviteli, anebo zda věc, právo, nebo jiná majetková hodnota patřily do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela.

Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Jak funguje společné jmění manželů a dědictví?

Víte, jak je to s majetkem získaným dědictvím? A to ať už před uzavřením manželství, nebo v něm? Jde o výlučné vlastnictví jednoho z manželů, nebo dědictví spadá do společného jmění? Jaký je postup v případě smrti jednoho z manželů? Spadá takový majetek, který vlastně nebyl společným jměním manželů automaticky do dědického řízení? Tedy má na něj druhý z manželů dědické právo?

Můžu odmítnout dědictví? Jak na to?

Můžu odmítnout dědictví? Jak na to?

Zůstavitel byl zadlužený. Jak odmítnout dědictví? Dědictví může znamenat výrazné finanční přilepšení. Vzhledem k tomu, že počet lidí, kteří dluží peníze, roste, ale může znamenat také problémy. Dědictví lze odmítnout. 

Proč nechat vypracovat odhad ceny nemovitosti k dědickému řízení?

Proč nechat vypracovat odhad ceny nemovitosti k dědickému řízení?

Odhad ceny nemovitosti. K čemu je dobrý v dědickém řízení?
Vyřizování dědictví zahrnuje celou řadu různých úkolů. Pokud je součástí dědictví nemovitost, je třeba vyřídit takzvaný odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení. Tento krok však jde naštěstí zařídit bez nutnosti toho někam chodit, z domova.

Co je to konvokace?

Co je to konvokace?

Svolání věřitelů neboli konvokace. Jaká má pravidla? V dědickém řízení je to výzva soudu, respektive soudního komisař, určená zůstavitelovým věřitelům, aby ve stanovené lhůtě oznámili soudu své pohledávky.