Jak přepsat energie v průběhu dědického řízení?

Po úmrtí majitele nemovitosti se kromě jiného musí vyřešit také přepis energií. Dodavatelé jsou na tuto alternativu připraveni a většinou to není nic složitého. Zvlášť v případě, že původní zákazník sdílel s někým společnou domácnost.

Číst

Zákazník

Změna zákazníka je v tomto případě nutná pro správný průběh dodávky, vyúčtování a souvisejících úkonů.  Aby byl tento krok co nejjednodušší, připravila většina dodavatelů energií jakýsi manuál, co dělat.

Přepis energií z důvodu úmrtí původního zákazníka zajišťuje nový zákazník, který přebírá disponibilní právo k nemovitosti po zemřelém. V tomto případě není zapotřebí vyplňovat odhlášku. 

Dokumenty

Nyní je potřeba připravit všechny potřebné dokumenty.

Jaké to jsou? K přepisu budete potřebovat kopii úmrtního listu původního zákazníka, je-li k dispozici, dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti - například vyjádření o dědickém řízení, čestné prohlášení, které se dá automaticky vygenerovat automaticky z internetových aplikací, na základě kterého provedou společnosti ukončení smlouvy s původním zákazníkem a vypořádají zůstatek.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je vyplnit dokumenty online, vytisknout si je doma a podepsané zaslat poštou na adresu dodavatele. Další možnost je vyplnit ji online a pak se osobně dostavit na pobočku, kde budou dokumenty čekat připravené k podpisu.

Jakmile dodavatel energií zpracuje dokumenty, které jste doručili, přijde Vám poštou potvrzovací dopis a rozpis záloh pro budoucí období. Přeplatek či nedoplatek původního zákazníka bude vypořádán dle zadaných údajů na čestném prohlášení.

Přepis energií

Přepis energií je tedy možné začít řešit od chvíle, kdy je vystaven úmrtní list, není zapotřebí čekat na výsledek dědického řízení, a to i v případě, kdy je v dědickém řízení více účastníků.

Stačí, pokud dědicové dají souhlas k tomu, aby si jeden z pozůstalých na sebe převedl smlouvy na elektřinu či plyn. Přeplatek či nedoplatek za energie je pak řešen až v rámci dědického řízení. U některých notářů je nezbytné mít pro uzavření dědického řízení přepis elektřiny či plynu včas vyřešen. Čím dříve tedy začnete situaci řešit, tím dříve bude dědické řízení ukončeno.

Další

A co dalšího potřebujete zařídit při dědictví nemovitosti? Je to například online odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení. To si můžete online zařídit na www.dedim.cz! Stačí vyplnit formulář a nechat si ho zaslat domů.